جراحی بینی باز

جراحی بینی باز

جراحی بینی باز : به دلیل قرار گیری بینی در مرکز صورت و همچنین به این خاطر که بینی تنها عضو برجسته صورت است، تاثیر بسیار زیادی در تناسبات و زیبایی چهره دارد.

نظرات بسته شده است.